Moet ik dit blijven doen tot aan mijn pensioen?moet ik dit blijven doen tot aan mijn pensioen?

Iedereen wil het liefste tot aan zijn pensioen met plezier en voldoening werken, toch? Dat is echter niet vanzelfsprekend. Zoals je weet is de pensioenleeftijd weer omhooggegaan. Iets langzamer weliswaar dan eerder voorzegd, maar toch. Met de vergrijzing zal dit alleen nog maar meer omhoog gaan.  Het is dus van groter belang dan ooit om jezelf de vraag te stellen: Moet ik dit blijven doen tot aan mijn pensioen?

Volgens Joop Schippers, Hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en Jan Dirk Vlasblom van het Sociaal Cultureel Planbureau is het aantal langdurig werkelozen onder ouderen veel hoger dan het gemiddelde cijfer voor alle werklozen.

Het is voor 50-plussers moeilijker om aan een baan te komen. Daarom voelen ze zich vaak gedwongen om maar in hun functie te blijven. Ook al zijn ze er ongelukkig. Hun redenering is dan: Iets is beter dan niets. En: Je kunt beter vasthouden wat je hebt. Ze hebben het gevoel al zoveel opgebouwd te hebben dat ze er alleen nog maar op achteruit kunnen gaan. Ze zitten vervolgens hun tijd uit tot aan hun pensioen en proberen er het beste van te maken.

Maar stel je eens voor wat het betekent om bijvoorbeeld 15 jaar van je leven en je waardevolle tijd te moeten besteden aan dingen waar je geen energie meer van krijgt. Dag in dag uit jezelf moeten motiveren om naar je werk te gaan. Dat is voor niemand goed. Niet voor jou, niet voor de organisatie en niet voor de relaties die je hebt. Werkgeluk is namelijk een van de grootste factoren voor het algemeen gevoel van welzijn. Het ongelukkig zijn in je werk, zorgt vaak ook voor ongelukkig voelen in de andere aspecten van je leven.

Het is daarom belangrijker dan ooit om bewust stil te staan bij je loopbaan en om op tijd actie te ondernemen.

Stel jezelf een aantal vragen en geef er eerlijk antwoord op: Zie ik mezelf dit werk echt doen tot aan mijn pensioen? Wat zijn mijn argumenten of twijfels waarom ik niet van baan wissel nu het nog kan? Zijn er dingen die ik moet leren of doen om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt? Op welke manier kan mijn netwerk mij helpen? Ken je bijvoorbeeld mensen in je omgeving die een succesvolle carrière switch hebben gemaakt? Hoe hebben zij dit aangepakt? Ga eens praten met mensen in je netwerk of zij mee kunnen denken over een andere functie voor jou.

Of maak een afspraak om jouw situatie door te spreken, zodat jij tot aan je pensioen met plezier kunt blijven werken.