Training Succesvol en effectief communicerenCoaching IDcoach

  • de communicatie in het team beter laten verlopen
  • het team laten groeien in resultaten en persoonlijke kwaliteiten
  • de communicatie met interne en externe klanten verbeteren

Wat kun je verwachten?

Fase 1 – Ontwikkeling en versterking persoonlijke communicatie

De medewerkers ontvangen na het invullen van de online vragenlijsten hun persoonlijke communicatie profiel (KLLP™) inclusief uitgebreide schriftelijke toelichting, naar het door hen opgegeven mailadres. In deze fase treedt bewustwording op van o.a. eigen voorkeuren, kwaliteiten, filters, behoeftes, motivatoren, passies en ontwikkelpunten.

Fase 2 – Ontwikkeling en versterking team communicatie

In de tweede fase zal, middels verschillende werkvormen, ingegaan worden op de communicatievoorkeuren die er zijn binnen het team, waarbij inzicht in en bewustwording van elkaars voorkeuren in de communicatie onderling verhelderd zullen worden. Uitgangspunt is dat er een maximale ontplooiing van zowel individu als team mogelijk is als iedereen in het team optimaal gebruik maakt van elkaars kwaliteiten in de communicatie. Een effectieve en succesvolle communicatie is voorwaarde voor een sterk team, waarbij ieder zijn plek in kan en mag nemen.

Fase 3 – Versterking communicatie in situaties van druk / stress

In elk team kan er sprake zijn van onderlinge spanning of irritatie wat zich uit in een bepaalde manier van communiceren. Het tijdig onderkennen van deze ‘flares’ bij jezelf en / of bij de ander en hier vervolgens adequaat mee om kunnen gaan, voorkomt dat ruis in de communicatie groeit. Tijdens deze fase wordt inzicht verkregen in voorspelbaar inefficiënt communicatiegedrag vanuit de verschillende communicatiestijlen en hoe hier mee om te gaan.


Neem contact op om door te spreken hoe deze training voor jouw team kan werken