Hoe geef jij je carrièrepad vorm?
Horizontaal of verticaal?

horizontale loopbaan

Jouw loopbaan in een veranderende organisatie en maatschappij

We leven in een tijd en maatschappij waarbij het belangrijk is dat jij je bewust bezighoudt met je loopbaan, je carrière. Vroeger was het gebruikelijk om voor langere tijd bij een organisatie te werken, maar dat is voor de meesten al lang niet meer het geval. Ook is baanzekerheid geen vanzelfsprekendheid meer. Daarvoor hoeven we alleen maar terug te denken aan de crisis van de afgelopen jaren. De maatschappij verandert enorm snel, mede onder invloed van de technologische ontwikkelingen en de internationalisering.

Nieuwe organisatievormen met grote effecten

Binnen organisaties is er de afgelopen jaren flink gesnoeid in functies en heeft men nieuwe organisatievormen omarmd, zoals het werken in zelfsturende teams. De verantwoordelijkheid  wordt daarbij zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Dure managementlagen worden weggehaald en er ontstaan steeds plattere organisaties. Een aantal voordelen van deze organisatievorm zijn: kostenbesparing, de medewerkers voelen zich verantwoordelijker en er is minder aansturing nodig. Bovendien kunnen besluiten veel sneller en effectiever genomen worden. Mede hierdoor kunnen organisatie veel sneller meebewegen en inspelen op de veranderingen en ontwikkelingen op de markt en in de maatschappij.

Ingrijpende gevolgen voor jouw loopbaan

Maar naast de positieve aspecten hebben deze ontwikkelingen ook ingrijpende gevolgen voor werknemers en hun loopbaan. Ieder mens wil zich van nature blijven ontwikkelen, doorgroeien. Jij ook. Alleen, door de plattere organisatiestructuur is dat ineens veel moeilijker geworden. Je bereikt namelijk veel eerder je ontwikkelingsplafond. Waar je voorheen in aanmerking kwam om door te groeien naar een leidinggevende positie, zijn die mogelijkheden er nu veel minder. Bovendien zijn er de afgelopen jaren heel wat personen met leidinggevende ervaring ontslagen waardoor ook zij op zoek zijn naar functies op dat niveau. Wanneer er toch een leidinggevende positie vrijkomt, is de kans heel reëel dat een organisatie kiest voor een persoon met meer ervaring dan jij.

Verticale of horizontale loopbaan?

Bij een loopbaan of carrièrepad wordt vaak alleen gedacht aan het omhoog bewegen in positie met de daarbij horende nieuwe functietitel. Dit wordt ook wel een verticaal loopbaanpad of verticale carrière genoemd. Maar daarnaast bestaat er ook een horizontaal loopbaanpad. Hierbij kies je voor functies variërend van lijkend op je eigen functie tot aan het helemaal over een andere boeg gooiend.

Voordelen van een verticale loopbaan zijn vaak de grotere beloning, meer leidinggevende verantwoordelijkheden en een hogere status. Bovendien, hoe leuk is het om te kunnen zeggen dat je promotie hebt gekregen!

De voordelen van een horizontale loopbaan zijn dat je hele nieuwe vaardigheden en kennis opdoet. Je vergroot hiermee je waarde en je inzetbaarheid. Niet alleen voor de bestaande organisatie, maar ook voor de verdere arbeidsmarkt. Daarnaast leer je andere mensen kennen en vergroot je hiermee dus je netwerk. Je bent als persoon hierdoor beter in staat om mee te bewegen met de snelle veranderingen in de maatschappij dan degene die maar op een specifiek gebied inzetbaar is.

Het bezwaar wat veel mensen hebben tegen een horizontale beweging is dat ze het soms ervaren als een demotie of als een verlies van (groei) van inkomsten. Bovendien vraagt het vaak om inspanning in de vorm van een training of opleiding. Wanneer de organisatie daar niet in wil voorzien qua tijd of financiën zal je dit dus zelf op moeten brengen.

Waarom zou je passief afwachten?

Mijn ervaring is dat veel mensen niet bewust genoeg bezig zijn met hun loopbaan. Ze wachten vaak (te) lang met het zelf verantwoordelijkheid nemen en het actief op zoek gaan hoe ze hun waarde kunnen vergroten. Ik weet van veel organisaties dat er ontwikkelbudgetten aanwezig zijn, terwijl medewerkers daar toch geen beroep op doen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden bij de overheid waar nog te weinig mensen gebruik van maken. Kijk ook op de blog die ik daarover geschreven heb als je daar meer over wilt weten.

TIPS

Kortom, binnen onze huidige maatschappij is het belangrijk om bewust bezig te zijn met je carrièrepad. Tegenwoordig zal een horizontaal pad vaker van je gevraagd worden.

  1. Wees bewust bezig met je loopbaan rekening houdend met de toekomst.
  2. Praat met je leidinggevende over de mogelijkheden om horizontaal of verticaal nieuwe uitdaging te vinden.
  3. Bepaal wat je nodig hebt aan extra vaardigheden en kennis om die positie te kunnen vervullen.
  4. Verhoog je waarde en inzetbaarheid door het volgen van opleidingen/trainingen.