Hoe kun je de communicatie met je collega’s of klanten verbeteren?

 Volg de Communicatie Training voor bedrijven

  • wanneer je de communicatie in het team beter wilt laten verlopen
  • wanneer je de communicatie met klanten wilt verbeteren
  • als je door positieve feedback het team wilt laten groeien in resultaten en persoonlijke kwaliteiten.

Wat kun je verwachten?

Fase 1 – Ontwikkeling en versterking persoonlijke communicatie

De medewerkers ontvangen na het invullen van de online vragenlijsten hun persoonlijke communicatie profiel (KLLP™) inclusief uitgebreide schriftelijke toelichting, naar het door hen opgegeven mailadres. In deze fase treedt bewustwording op van o.a. eigen voorkeuren, kwaliteiten, filters, behoeftes, motivatoren, passies en ontwikkelpunten.

Fase 2 – Ontwikkeling en versterking team communicatie 

In de tweede fase zal, middels verschillende werkvormen, ingegaan worden op de communicatievoorkeuren die er zijn binnen het team, waarbij inzicht in en bewustwording van elkaars voorkeuren in de communicatie onderling verhelderd zullen worden. Uitgangspunt is dat er een maximale ontplooiing van zowel individu als team mogelijk is als iedereen in het team optimaal gebruik maakt van elkaars kwaliteiten in de communicatie. Een effectieve en succesvolle communicatie is voorwaarde voor een sterk team, waarbij ieder zijn plek in kan en mag nemen.

Fase 3 – Versterking communicatie in situaties van druk / stress

In elk team kan er sprake zijn van onderlinge spanning of irritatie wat zich uit in een bepaalde manier van communiceren. Het tijdig onderkennen van deze ‘flares’ bij jezelf en / of bij de ander en hier vervolgens adequaat mee om kunnen gaan, voorkomt dat ruis in de communicatie groeit. Tijdens deze fase wordt inzicht verkregen in voorspelbaar inefficiënt communicatiegedrag vanuit de verschillende communicatiestijlen en hoe hier mee om te gaan.

Wil je graag een keer overleggen over de mogelijkheden voor jouw team?

teamcommunicatie

Super bedankt voor je trainingen! Ik heb er echt heel veel aan gehad! Ik haal veel tips uit de dingen die je vertelt en de situaties die we hebben “gespeeld”. Ik merk ook dat iedereen erover blijft praten en er al positieve veranderingen zijn. (N. Hobert, Adwise)

Renate Groenevelt heeft een heel professionele aanpak in het hele traject van assessment, begeleiding en advisering. Het functioneren van ons Management Team en ieder afzonderlijk is helder geworden en onder begeleiding van IDcoach sterk verbeterd. De aanpak van en de goede samenwerking met IDcoach beveel ik van harte aan. (A. de Wolf, directeur Mercy Ships)