Even Voorstellen!

Mijn naam is Renate Groenevelt (1970). Ik ben een betrokken, rustig, gedreven, analytisch en behulpzaam persoon.

Ik leg snel verbanden en dring vlot tot de kern of oorzaak van een probleem door. Een grote hoeveelheid informatie weet ik terug te brengen tot een kern en kan ik praktisch toepasbaar maken. Ik maak gebruik van de hier-en-nu situatie om patronen bloot te leggen, bewustwording te creëren en gedragsverandering te stimuleren. Ik leg de lat hoog qua kwaliteit en professionaliteit. Ik confronteer op een rustige en warme manier. De mensen met wie ik werk geven vaak terug dat ze zich veilig en respectvol benaderd voelen . Ze komen door mijn aanpak snel tot inzicht en kunnen gewenste keuzes maken. Ik zet deze kwaliteiten in tijdens mijn coaching, trainingen en assessments.

Verder zet ik graag mijn persoonlijke ervaring in: Ik heb zelf een aantal keer een switch in mijn loopbaan gemaakt, al dan niet vrijwillig. Ik weet daarmee uit eigen ervaring hoe dit is. Daarnaast heb ik een aantal jaar leidinggegeven en kan op die manier gemakkelijk aansluiting vinden bij leidinggevenden. Ik vind persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit belangrijk. Daarom heb ik al veel opleidingen en trainingen gevolgd en ik wil me ook in de toekomst blijven ontwikkelen door deel te nemen aan training, intervisie en supervisie.

Missie

Het is mijn missie om professionals en organisaties te ondersteunen en te stimuleren om eigen en andermans talenten te ontdekken, te ontwikkelen en optimaal in te zetten, zodat individuen en teams, en daarmee de organisatie als geheel met meer plezier en effectiviteit samenwerken en hun doelen halen.

Visie

Voor blijvende verandering zijn in mijn visie alle ‘mens-aspecten’ van belang om meegenomen te worden in de begeleiding. Dus gedachten, emoties, hart, brein, lichaam, gedrag, omgeving en geest/zingeving. Verder geloof ik in een liefhebbende Vader God die met een reden unieke talenten en verlangens in ons heeft gelegd. Ik geloof dat Hij ervan geniet hoe we die voluit inzetten en waarde toevoegen op de plek waar onze unieke passie en het ‘probleem’ samenkomen. Of je deze geloofsovertuiging deelt of niet, men mag van mij kwaliteit en professionaliteit verwachten.

Voor wie

Ik begeleid hoger opgeleide ambitieuze professionals en hun teams die werken in een (inter)nationale context. Ik stimuleer duurzame inzetbaarheid van medewerkers en gezondheid in werkrelaties en organisaties. Dit doe ik door (loopbaan)coaching, assessments en trainingen.

Resultaat

Het resultaat van mijn begeleiding is: Meer werkplezier en energie, minder verloop en verzuim, afname van stressgerelateerde klachten, een beter aannamebeleid, een grotere betrokkenheid en motivatie van medewerkers, betere keuzes kunnen maken in loopbaan en werksituaties, effectievere en prettigere samenwerkingen.

Mijn verhaal

Ik weet uit ervaring wat het is om te zoeken en te switchen in je loopbaan. De schaamte en het gevoel van falen, de onzekerheid en onrust die er iedere keer in meekwam. Ik heb vanuit een brede interesse en moeite met kiezen heel wat opleidingen gevolgd en verschillende banen gehad. Van een master Franse taal- en letterkunde, naar Sociaal Pedagogische Hulpverlening (cum laude), tot aan Psychologie Arbeid en Organisatie en allerlei extra trainingen binnen het coachvak (zoals de neurologie van verandering en begeleiden via e-methodieken) en op het gebied van communicatie. Juist omdat mijn achtergrond zo divers is, breng ik andere dingen in dan vaak gebruikelijk bij ‘gewone’ loopbaantrajecten.

Qua werkzaamheden heb ik o.a. in het middelbaar onderwijs en de hulpverlening gewerkt en ben ik 14 jaar eigenaar van Colours of Creation geweest. Hierin gaf ik training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, uiterlijke presentatie en communicatie aan particulieren en bedrijven. Ook heb ik jarenlang een opleiding verzorgd waarbij ik anderen leerde hoe ze vanuit hun eigen bedrijf deze training en coaching konden doorgeven.

Een van de belangrijkste momenten van ommekeer in mijn leven was een loopbaantraject dat ik moest volgen vanuit de sociale dienst nadat ik vastgelopen was in mijn functie in het onderwijs. Van trotse academicus was ik bij hen in het bakje ‘kansarm op de arbeidsmarkt’ terecht gekomen. Wat me vooral is bijgebleven is dat ik verplicht met andere werkeloze academici bordspelletjes moest spelen om te ontdekken waar ik goed in was. Vreselijk!!! Hoe was ik hier in vredesnaam terecht gekomen? Toch heeft het traject me één woord opgeleverd wat ik de rest van mijn leven meegenomen heb: Mijn talent was begeleiden van mensen. En… ik weet als geen ander dat je als hoger opgeleide behoefte hebt aan een andere vorm van begeleiding. Directer, sneller, sparrend, recht doend aan je eigen reflectief vermogen, ondersteuning om je hoofd en hart bij elkaar te brengen.

Nu, als loopbaanbegeleider (of werkplezier begeleider of hoe je het maar wilt noemen), vanuit IDcoach, heb ik gevonden wat ik het liefste doe. Hierin mag en kan ik voluit mezelf zijn en me blijven ontwikkelen. Wat ik in alle jaren heb geleerd kan ik nu inzetten. Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand bij me kwam met een situatie waar ik zelf niet doorheen gegaan ben en de weg er uit gevonden heb.

Achtergrond en ervaring

Ik heb inmiddels 30 jaar ervaring in het begeleiden, coachen en trainen van personen en groepen. Ik heb diverse opleidingen en trainingen afgerond zoals Psychologie Arbeid en Organisatie, SPH, Neurowetenschap voor verandering, Heartmath coach, Inter Persoonlijke Neuro Biologie (IPNB), Coachen met Ziel en Zakelijkheid, E-coaching (level 1 en 2), Communicatie Coaching LIFE Languages, diverse trainingen op het gebied van Job Marketing. Voor een uitgebreid overzicht van mijn opleidingen en werkervaring verwijs ik graag naar https://www.linkedin.com/in/renategroenevelt/.

In mijn begeleiding gebruik ik betrouwbare en gevalideerde vragenlijsten en diverse methodieken, zoals o.a. Voice Dialogue, RET, NLP, Heartmath, het STER- en het STAR-model, KLLP-communicatieprofielen, bio feedback, persoonlijkheids- en ontwikkelingspsychologie en neuro-wetenschappelijke inzichten voor groei en ontwikkeling.

Ik werk volgens de richtlijnen zoals geformuleerd in de Internationale Ethische Code en diversiteitsverklaring van de NOBCO en de NIP.

Waar ik echt blij van word

  • Zien dat de ‘lichtjes’ weer aan gaan in iemands ogen en er nieuwe hoop en zelfvertrouwen is.
  • Iemand tot een echte verandering brengen die er werkelijk toe doet in zijn of haar leven.
  • Het samenstellen van het in mijn ogen allerbeste programma, met de beste vragenlijsten die er te vinden zijn.
  • Impact hebben in het leven van individuen en de omgeving waarbinnen zij functioneren.
  • Met mijn gezin voluit genieten op vakantie naar een zonnige bestemming en er dan alles uithalen wat er in zit.
  • Legitiem gillen in achtbanen en waterparken. Het waterpark in Tenerife is absoluut mijn favoriet.
  • Snorkelen, duiken en circuittrainingen.
  • Latte macchiato en toetjes.

Mijn grootste ergernissen

Mijn grootste ergernis is om te zien hoe mensen maar gewoon doorleven zonder passie voor wat ze doen. Of vast blijven zitten omdat ze geen keuzes maken, excuses blijven noemen waarom ze niet kunnen veranderen of actie ondernemen, niet in zichzelf geloven of niet door (willen) groeien. Dat mensen hun leven niet echt zinvol leven en er alles uithalen, omdat ze wel blijven dromen maar nooit echt gaan doen wat ze echt willen en wat hen waarde en energie geeft. Dus wel praten, maar er niets aan doen om te veranderen. Dat ze genoegen nemen met second best, situaties waar ze zich ongelukkig bij voelen of dat ze talenten ongebruikt laten.

Maatschappelijk gezien kan ik me opwinden over onrecht, mensenhandel en machtsmisbruik.

Wat onderscheidt mij van anderen?

Ik beweeg me op het grensvlak tussen psychologie en loopbaancoaching. Veel van mijn klanten hebben last (gehad) van werkgerelateerde werkstress en/of burn-out klachten. Ze vertellen mij dat ze soms niet verder komen bij een psycholoog, omdat deze minder kennis heeft van loopbaancoaching en dat ze behoefte hebben aan praktische tools. Tegelijkertijd zie ik vaak dat loopbaancoaches de kennis en ervaring missen van psychologische processen die er spelen bij klanten zelf en op de werkvloer.

Daarnaast weet ik waar de mensen die ik wil helpen doorheen gaan, want ik heb mezelf een aantal keer opnieuw ‘uit moeten vinden’ in mijn leven en het roer omgegooid in mijn werk. Daardoor weet ik hoe het is, welke fouten je kunt maken en hoe je het beter aan kunt pakken.

Ik heb door mijn zoektocht een brede ervaring en (mensen)kennis opgedaan op het gebied van communicatie, sociale processen, psychologische ontwikkeling en veranderingsprocessen.

Ik werk met betrouwbare en gevalideerde vragenlijsten en met bewezen effectieve methodieken voor gedragsverandering.

Wanneer neem jij het stuur van jouw loopbaan weer in handen?

Renate Groenevelt Loopbaancoach